Servicevoorwaarden van het UnitySoft Affiliate-programma

Overeenkomst

Door u aan te melden als Affiliate in het UnitySoft Affiliate Program (“Programma”) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

UnitySoft behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het programma na dergelijke wijzigingen vormt uw instemming met dergelijke wijzigingen.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en verbeurdverklaring van eventuele uitstaande betalingen van aangesloten commissie die tijdens de overtreding zijn verdiend. U stemt ermee in het Affiliate-programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

  • Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.
  • U moet in de Verenigde Staten wonen om een ​​affiliate te zijn.
  • Je moet een mens zijn. Accounts die zijn geregistreerd door ‘bots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie verstrekken om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login die door meerdere mensen wordt gedeeld, is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. UnitySoft kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  • Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account aanhouden.
  • U mag het partnerprogramma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
  • U mag het partnerprogramma niet gebruiken om geld te verdienen met uw eigen UnitySoft-productaccounts.

Links / afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Zodra u zich heeft aangemeld voor het partnerprogramma, krijgt u een unieke partnercode toegewezen. Het is u toegestaan ​​om links, banners of andere afbeeldingen die we met uw Affiliate Code leveren op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen u richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties bieden om te gebruiken bij het linken naar UnitySoft. We kunnen het ontwerp van het kunstwerk op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder de juiste kennisgeving.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en verwijzingskosten mogelijk te maken, bieden we u speciale linkindelingen die kunnen worden gebruikt in alle links tussen uw site en UnitySoft. U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw site en UnitySoft dergelijke speciale linkformaten correct gebruikt. Links naar UnitySoft die op basis van deze Overeenkomst op uw site zijn geplaatst en die op de juiste manier gebruikmaken van dergelijke speciale linkindelingen, worden “Speciale Links” genoemd. U verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot verkopen op een UnitySoft-product die rechtstreeks via speciale links plaatsvinden; wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor een storing door u of iemand die u verwijst naar het gebruik van speciale links of het onjuist typen van uw partnercode, ook niet voor zover een dergelijke storing kan leiden tot een verlaging van de bedragen die anders aan u zouden zijn betaald overeenkomstig deze overeenkomst.

Partnerlinks moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten / commissies en betaling

Om een ​​Productverkoop in aanmerking te laten komen om een ​​verwijzingsvergoeding te verdienen, moet de klant door een Speciale Link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://theunitysoft.com klikken en tijdens die sessie een bestelling voor een product voltooien.

We betalen alleen commissie op links die automatisch worden bijgehouden en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissie als iemand zegt dat ze een aankoop hebben gedaan of iemand zegt dat ze een verwijzingscode hebben ingevoerd als deze niet door ons systeem is gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen werden gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies die zijn verdiend met frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden te diskwalificeren.

Betalingen beginnen pas als u meer dan $ 20 aan partnerinkomsten heeft verdiend. Als uw gelieerde account nooit de drempel van $ 20 overschrijdt, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. We zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van $ 20 hebben overschreden.

Uzelf identificeren als een UnitySoft-partner

U mag geen persbericht publiceren met betrekking tot deze overeenkomst of uw deelname aan het programma; een dergelijke actie kan resulteren in uw beëindiging van het programma. Bovendien mag u de relatie tussen ons en u op geen enkele manier verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van UnitySoft of enige relatie of affiliatie tussen ons en u of een andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat we geld steunen, sponsoren, onderschrijven of bijdragen aan een goed doel of andere oorzaak).

U mag geen producten via uw gelieerde links kopen voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in het achterhouden van verwijzingskosten en / of de beëindiging van deze overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige partnerinkomen meer dan $ 20 bedraagt, wordt u elke maand uitbetaald. Als je sinds je laatste betaling geen $ 20 hebt verdiend, betalen we je de volgende maand nadat je de drempel hebt overschreden.

Klant definitie

Klanten die producten kopen via dit programma worden beschouwd als onze klanten. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, ons beleid en onze werkprocedures met betrekking tot klantbestellingen, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We zullen bijvoorbeeld de prijzen bepalen die in rekening worden gebracht voor producten die onder dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op Producten die u op uw site heeft vermeld, mag u geen productprijzen op uw site weergeven. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

jouw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

– De technische werking van uw site en alle gerelateerde apparatuur
– Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op uw site geen enkele overeenkomst tussen u en een derde partij schendt (inclusief maar niet beperkt tot beperkingen of vereisten die aan u worden opgelegd door een derde partij die uw site host)
– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materialen die op uw site zijn geplaatst (inclusief, onder andere, alle productgerelateerde materialen en alle informatie die u opneemt in of associeert met speciale links)
– Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt geplaatst, geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van derden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
– Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt geplaatst niet smadelijk of anderszins illegaal is
– Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat onthult, hetzij via een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt die zijn verzameld van bezoekers, inclusief, waar van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud kunnen aanbieden en / of advertenties en verzamelt informatie rechtstreeks van bezoekers en kan cookies plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het programma gaat u ermee akkoord dat u, terwijl u een deelnemer aan het programma bent, alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, oordelen, beslissingen of andere vereisten van een overheidsinstantie die jurisdictie over u, of die wetten, enz. nu van kracht zijn of later in werking treden gedurende de tijd dat u een deelnemer aan het programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u, als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma, alle toepasselijke wetten (federaal, staat of anderszins) zult naleven die marketing-e-mail regelen, inclusief maar niet beperkt tot de CAN-SPAM Act van 2003 en alle andere antispamwetten.

Duur van de overeenkomst en het programma

De duur van deze overeenkomst begint wanneer wij uw programmatoepassing accepteren en eindigt wanneer deze door een van beide partijen wordt beëindigd. U of wij kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op te zeggen. Na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van en het verwijderen van uw site van alle links naar https://theunitysoft.com, en al onze handelsmerken, handelskleding en logo’s, en alle andere materialen door of namens ons aan u verstrekt op grond hiervan of in verband met het Programma. UnitySoft behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen. Na beëindiging van het programma betaalt UnitySoft alle uitstaande inkomsten die boven de $ 20 zijn opgebouwd.

Beëindiging

UnitySoft heeft, naar eigen goeddunken, het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van het Programma, of enige andere UnitySoft-service, om welke reden dan ook op elk moment te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeurdverklaring en afstand doen van alle potentiële of te betalen commissies in uw Account als ze zijn verdiend door frauduleus, illegaal of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. UnitySoft behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.

Relatie tussen partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen creëren. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak is met iets in deze sectie.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

We zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze Overeenkomst of het Programma, zelfs niet als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst en het Programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die aan u zijn betaald of betaald onder deze Overeenkomst.

Disclaimers

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of producten die via het programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk of enige impliciete garanties die voortvloeien uit een cursus, prestaties of handelsgebruik). Bovendien garanderen we niet dat de werking van UnitySoft ononderbroken of foutloos zal zijn, en we zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ OP ELK MOMENT (DIRECT OF INDIRECT) KORTING VAN KLANTEN KUNNEN VERZOEKEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIE IN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES BEDIENEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEEFT ONAFHANKELIJK DE BEZOEKBAARHEID VAN DE DEELNAME AAN HET PROGRAMMA BEOORDEELD EN VERTROUWT U NIET OP ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN ZOALS BEDOELD IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage

Elk geschil dat op welke manier dan ook verband houdt met deze overeenkomst (inclusief elke feitelijke of vermeende schending hiervan), transacties of activiteiten onder deze overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze gelieerde ondernemingen wordt onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve voor zover u op welke manier dan ook onze intellectuele eigendomsrechten hebben geschonden of dreigen te schenden, kunnen we gerechtelijke of andere passende verlichting zoeken bij een staat of federale rechtbank (en u stemt in met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere bevoegde rechtbank . Arbitrage in het kader van deze overeenkomst vindt plaats volgens de regels die dan gelden voor de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage op grond van deze overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij waarop deze overeenkomst van toepassing is, is betrokken, hetzij door middel van collectieve arbitrageprocedures of anderszins.

Diversen

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels die de rechtskeuze regelen. U mag deze overeenkomst niet van rechtswege of anderszins overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens die beperking zal deze overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons falen om uw strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van ons recht om vervolgens een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen.

Het feit dat UnitySoft geen enkel recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uitoefent of afdwingt, betekent niet dat afstand wordt gedaan van een dergelijk recht of deze bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en UnitySoft en regelen uw gebruik van de Service, waarbij eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en UnitySoft worden vervangen (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

×